News


 

 

ตรุษจีนปีนี้ ขออำนวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง  มีความสุข

สมหวังในสิ่งพึงปรารถนา   รวย  รวย   รวย  นะคะ

 

พงหลีหยุดตรุษจีนบ่าย 2 โมงวันจันทร์ที่ 4  –  10  ก.พ.

เปิดบริการวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 2562